Iyasaka ! Muscle Ondo

Mechanko mechanko Yukinojoe
Muscle ondo de nihonbare
Mechanko mechanko Yukinojoe
Muscle onde de iyasaka sassa !

Henjin mura no medalist
Acchi muite kocchi muite nikonikopun
Rogatsu muika ni UFO ga
Acchi muite kocchi muite nikonikopun

Otoka wa oohitoyoshi ga ii
Yokuya chikara mochi ga ii

Mechanko mechanko Yukinojoe
Muscle ondo de nihonbare
Mechanko mechanko Yukinojoe
Muscle onde de iyasaka sassa !

Traduction à venir